Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

Έρευνα

Πυρκαγιές στο Αιγαίο:
πρωταθλητής, στις πυρκαγιές, οι Κυκλάδες και στις καταστροφές, η Σάμος 
Έρευνα: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ, ε.α, νομικού
Σύμφωνα με πρόσφατη Έρευνα* για τις πυρκαγιές στα νησιά του Αιγαίου, κατά το διάστημα (2000 μέχρι και 16 Αυγούστου 2011), στις Κυκλάδες εκδηλώθηκαν οι περισσότερες αγροτοδασικές πυρκαγιές, συνολικά (1.413) πυρκαγιές, και στη Σάμο ...........
αποτεφρώθηκαν οι περισσότερες εκτάσεις, συνολικά (182.032,8) στρέμματα.
Συγκεκριμένα, οι Νομοί με τις περισσότερες πυρκαγιές, κατά φθίνουσα σειρά, είναι: α) Κυκλάδες (1.413) πυρκαγιές, β) Λέσβος (1.378) πυρκαγιές, γ) Δωδεκάνησα (1.162) πυρκαγιές, δ) Σάμος (687) πυρκαγιές και ε) Χίος (640) πυρκαγιές.
Εξάλλου, οι Νομοί με τις περισσότερες καμένες εκτάσεις σημειώθηκαν, κατά φθίνουσα σειρά, είναι: α) Σάμος (182.032,8) στρέμματα, β) Δωδεκάνησα (147.960,5) στρέμματα, γ) Κυκλάδες (50.429,8) στρέμματα, δ) Χίος (46.417,1) στρέμματα και ε) Λέσβος (22.206,6) στρέμματα.
Σε αυτά και πολλά άλλα χρήσιμα και σημαντικά συμπεράσματα κατέληξε η εν λόγω Έρευνα.

Πηγή: Έρευνα ''Η γεωγραφία των πυρκαγιών στο Αιγαίο (2000 - 2011), Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ, ε.α, νομικού, αναρτημένη στο blog http://andrianos-firedepartment.blogspot.com ''ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ''.