Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Άρθρο

Εμπρησμοί  σε κάδους απορριμμάτων

Άρθρο: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ,ε.α, νομικού

Επίκαιρο στις μέρες μας, με την ευκαιρία των εξαιτίας των απεργιακών κινητοποιήσεων του προσωπικού, που απασχολείται στους Δήμους και ειδικότερα στην καθαριότητα, είναι το φαινόμενο των συσσωρευμένων σε κάδους αστικών απορριμμάτων. Πέραν από το γεγονός, ότι αποτελεί μια πολύ σοβαρή απειλή της δημόσιας υγείας, αφού, ως ''τοξική βόμβα'',είναι........

 πηγή μολυσματικών ασθενειών, το εν λόγω φαινόμενο αποτελεί εστία σοβαρών πυρκαγιών. Δεν είναι τυχαίο το φαινόμενο της έξαρσης των αστικών εμπρησμών, σε περιόδους απεργιακών κινητοποιήσεων του προσωπικού καθαριότητας των Δήμων. Πράγματι τα συσσωρευμένα σε μεγάλους όγκους πέριξ των κάδων αστικά απορρίμματα, καθημερινά, κυρίως τις νυχτερινές ώρες και στις μεγαλουπόλεις, γίνονται στόχος εμπρηστικών ενεργειών ή και εστίες πρόκλησης εξ αμελείας πυρκαγιών, συνήθως με την απόρριψη αναμμένου τσιγάρου από απρόσεκτους διερχόμενους. Οι πυρκαγιές αυτές είναι πολλές φορές επικίνδυνες για την ακεραιότητα των πολιτών, αφού μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο και την υγεία αλλά και τη ζωή τους και φυσικά, με βεβαιότητα, και την περιουσία τους. Τα αστικά απορρίμματα, αποτελούν στερεή καύσιμη ύλη, και ως τέτοια, όταν υπάρξει ικανή πηγή ανάφλεξης, καίγονται. Από την καύση τους μπορεί μερικές φορές, να προκληθεί και έκρηξη άδειων μικρών φιαλιδίων, όπως υγραερίου και διάφορα άλλα σπρέι (για εντομοκτόνα, αποσμητικά κ.α), τα οποία έχουν συσσωρευθεί στους κάδους μέσω των οικιακών μας απορριμμάτων. Μια τέτοια εξέλιξη, μπορεί να αποβεί μοιραία και να τραυματίσει κάποιους διερχόμενους από τον συγκεκριμένο καιόμενο χώρο. Τις περισσότερες φορές οι εκδηλούμενες στους κάδους απορριμμάτων πυρκαγιές προκαλούν σημαντικές σε περιουσιακά στοιχεία, όπως τα γειτνιάζοντα αυτοκίνητα και τις οικίες, καταστροφές.

Ο κίνδυνος λοιπόν που ελοχεύει καθημερινά από τυχόν πρόκληση πυρκαγιών, είτε σκόπιμα από κάποιους, που θέλουν με τον εγκληματικό  αυτόν τρόπο να στείλουν το δικό τους μήνυμα σε κάποιους αποδέκτες, είτε από αμελή συμπεριφορά κάποιων άλλων απρόσεκτων πολιτών, σε ένα τέτοιο σκηνικό, δηλαδή τους λόφους των απορριμμάτων, είναι πολύ σοβαρός και οι συνέπειες εξ ίσου επικίνδυνες και απειλητικές για έννομα αγαθά των συμπολιτών μας.
 Για το λόγο αυτόν, όλοι μας συλλογικά και από τη δική του σκοπιά ο καθένας εξ ημών, πρέπει να προβληματισθούμε και να κάνουμε κάτι, πριν θέσουμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, τη δημόσια υγεία και τις περιουσίες συνανθρώπων μας, που δεν έχουν καμία ευθύνη για το τριτοκοσμικό αυτό φαινόμενο.

 Σημείωση(*): Το άρθρο έχει αναρτηθεί στο http://andrianos-firedepartment.blogspot.com/ ''ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ''