Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Έρευνα

Η Ηλεία, πρωταθλήτρια στις πυρκαγιές και η Σάμος, στις καταστροφές, το 2010.
Σύμφωνα με  πρόσφατη Έρευνα,*  το έτος 2010, εδηλώθηκαν στη χώρα συνολικά (8.389) αγροτοδασικές πυρκαγιές, και οι οποίες κατέκαυσαν (152.303,4) στρέμματα  εκτάσεων. Από την εν λόγω Έρευνα  προέκυψαν τα ακόλουθα σημαντικά και χρήσιμα συμπεράσματα:

1. Κάθε μέρα εκδηλώνονταν (33) αγροτοδασικές πυρκαγιές, δηλαδή (1,4 ) πυρκαγιές / ανά ώρα.....................................