Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Έρευνα

Το 2010, ο μέσος, ανά ώρα, αριθμός αγροτοδασικών πυρκαγιών ήταν (1,4) και ο μέσος αριθμός καμένων εκτάσεων, ανά πυρκαγιά, ήταν (18,2) στρέμματα.
Σύμφωνα με πρόσφατη Έρευνα*, το 2010, εκδηλώθηκαν κάθε μέρα, κατά μέσο όρο, τριάντα τρεις (33) αγροτοδασικές πυρκαγιές ήτοι (1,4) πυρκαγιές / ανά ώρα. Επίσης κάθε μία (1) πυρκαγιά, έκαψε, κατά μέσο όρο, (18,2) στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Εξάλλου προέκυψαν και άλλα σημαντικά συμπεράσματα και στοιχεία, όπως:........................................................