Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Έρευνα

Ζάκυνθος: Ύποπτες οι περισσότερες πυρκαγιές.
Η Ζάκυνθος σχεδόν κάθε αντιπυρική περίοδο πλήττεται από δασικές πυρκαγιές. Στην  Έρευνα(*) ''Η γεωγραφία των αγροτοδασικών πυρκαγιών (2000-2010)'', η Ζάκυνθος βρίσκεται στον πίνακα των νομών με τις περισσότερες καμένες εκτάσεις στην 32η θέση, με μέσο / ανά έτος, αριθμό καμένων αγροτοδασικών εκτάσεων (3.739,6) στρέμματα και στην 35η θέση των νομών με τις περισσότερες........