Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Έρευνα

Αγροτοδασικές Πυρκαγιές: Πρωταθλήτρια, η Ηλεία σε πυρκαγιές και η Λάρισα σε καμένες εκτάσεις.
Από την 1 Ιανουαρίου 2011 και σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα, 25 Ιουλίου 2011, επεξεργασθέντα στατιστικά στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκδηλώθηκαν συνολικά (4.154) αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες κάηκαν...........