Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

Έρευνα


Απολογισμός πυρκαγιών:
καταστροφικός και πυρόπληκτος ο Ιούλιος
Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντσιστράτηγου Π.Σ, ε.α., νομικού  

Από την 1 Ιανουαρίου μέχρι και την 31 Ιουλίου 2011, εκδηλώθηκαν στη χώρα συνολικά (4.592) αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες αποτεφρώθηκε συνολική έκταση (98.067,2) στρεμμάτων.

Ο Ιούλιος, μέχρι στιγμής, αποδείχθηκε ο πιο ''θερμός'', ............

Έρευνα

Πρωταθλήτρια, σε πυρκαγιές και καταστροφές, στα Ιόνια Νησιά, η Κεφαλλονιά.
Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ, ε.α, νομικού.

Σύμφωνα με πρόσφατη Έρευνα (*), στα Ιόνια Νησιά, το διάστημα (2000 - 2011), εκδηλώθηκαν συνολικά (6.499) αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες αποτεφρώθηκαν συνολικά (147.481,8) στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων.
Ειδικότερα, οι περισσότερες πυρκαγιές, τα έτη (2000 -2011),  εκδηλώθηκαν στους εξής, κατά φθίνουσα σειρά, Νομούς..............

Έρευνα