Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Άρθρο

 ''Η παθογένεια του πολιτικο-κοινωνικοοικονομικού μας συστήματος, παράγει εγκληματικότητα''.

΄Αρθρο: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ, ε.α, νομικού
Το έγκλημα είναι ένα βιοκοινωνικό φαινόμενο. Ένα φαινόμενο στο οποίο η ανθρώπινη και κοινωνική διάσταση προηγείται της νομικής υφής του. Εξάλλου, η εγκληματικότητα συνίσταται στο σύνολο των εγκλημάτων, που τελούνται σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο. Επίσης, με βάση τα ψυχολογικά κριτήρια, οι εγκληματίες, εκτός από τους ψυχοπαθείς, τους εκ γενετής και τους........