Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Έρευνα

Αρνητικός ο απολογισμός των πυρκαγιών και καμένων εκτάσεων το 2011.

Αύξηση, 32,9% των πυρκαγιών και 156,1% των καταστροφών
Ο απολογισμός των πυρκαγιών, αν και θεσμοθετημένος, σκόπιμα δεν πραγματοποιήθηκε το 2011.

Έρευνα: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ, ε.α, νομικού.
Το έτος 2011, εκδηλώθηκαν στη χώρα μας συνολικά, (11.155) αγροτοδασικές πυρκαγιές,, ενώ το 2010 είχαν εκδηλωθεί (8.389) αγροτοδασικές πυρκαγιές, ήτοι......
 περισσότερες το 2011, (2.766) πυρκαγιές. Συνεπώς, το 2011 σημειώθηκε αύξηση των αγροτοδασικών πυρκαγιών, σε ποσοστό 32,9%, σε σχέση με το 2010. Επίσης  από τις προαναφερόμενες πυρκαγιές αποτεφρώθηκε συνολικά αγροτοδασική έκταση (390.000) στρεμμάτων*,  ενώ το 2010 είχαν καεί (152.303,4) στρέμματα. Παρατηρείται δηλαδή το 2011, αύξηση των καμένων εκτάσεων (237.696,6) στρέμματα, ήτοι αύξηση σε ποσοστό 156,1%, σε σχέση με το 2010.
Το 2011, ήταν από τα χειρότερα, μετά το 2008 και 2007, έτος σε πυρκαγιές  καθώς και το 2007, και 2009 έτος, σε καταστροφές (καμένες εκτάσεις), κατά την τελευταία δεκαετία (2002-2011).
Η ως άνω αρνητική εικόνα του έτους 2011 ήταν η αιτία, για την οποία η Ηγεσία Π.Σ δεν πραγματοποίησε τον θεσμοθετημένο πλέον και επαναλαμβανόμενο κάθε έτος από την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης από το Π.Σ, το έτος 1998, απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου. Ειδικότερα, αν και προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ.4 της 12030 Φ. 109.1 / 10 Μαΐου 1999 Κ.Υ.Α ''Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με.....για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών'' (Β΄ 713), ο απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου πραγματοποιείται σε σύσκεψη μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, στο τέλος του μηνός Οκτωβρίου, με σκοπό να διαπιστωθούν τυχόν σφάλματα ή αδυναμίες και να γίνουν προτάσεις για βελτίωση του αντιπυρικού αγώνα της επομένου περιόδου.

Σημείωση (*): Ο αριθμός των καμένων εκτάσεων την 1η Σεπτεμβρίου 2011, ημερομηνία κατά την οποία τα στατιστικά στοιχεία του Π.Σ, που μέχρι τότε ήταν αναρτημένα στο επίσημο site του Σώματος, http://www.fireservice.gr/, ήταν 431.000 στρέμματα. Πώς γίνεται σήμερα ο συγκεκριμένος αριθμός, αντί να αυξηθεί ή τουλάχιστον να παραμείνει στάσιμος, μειώθηκε και γιατί, παρόλο που παρήλθε το 2011, μέχρι και σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των αγροτοδασικών πυρκαγιών δεν έχουν αναρτηθεί στο ανωτέρω site του Π.Σ., δίνουν αφορμή για αρνητικά και επικριτικά σχόλια για περίεργα ''ζυμώματα'' των στατιστικών στοιχείων, σε βάρος της διαφάνειας και αντικειμενικότητας της δράσης του Π.Σ.

Πηγή: http://www.andrianos-firedepartment.blogspot.com/ ''ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ''