Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Έρευνα

Περισσότερες καμένες εκτάσεις και εμπρησμοί δασών με πρόθεση στην Ελλάδα, σε σχέση με την Τουρκία
 Σύμφωνα με την πρόσφατη Έρευνα*, κατά το διάστημα των 24 ετών, και συγκεκριμένα από το 1986 μέχρι και το 2009, στην Ελλάδα εκδηλώθηκαν συνολικά (40.661) δασικές πυρκαγιές, ενώ αντίστοιχα στην Τουρκία (44.363) πυρκαγιές, δηλαδή 9,1% λιγότερες πυρκαγιές στην Ελλάδα. Εξάλλου από τις ανωτέρω δασικές πυρκαγιές αποτεφρώθηκε στην Ελλάδα μεν,............
  δασική έκταση συνολικά (11.786.976) στρεμμάτων, ενώ στην Τουρκία αποτεφρώθηκαν συνολικά  δασική έκταση (2.686.440) στρεμμάτων δηλαδή 4,5 μεγαλύτερη καμένη έκταση στην Ελλάδα, σε σχέση με την Τουρκία, που ως γνωστόν, έχει 7 φορές μεγαλύτερο πληθυσμό κατοίκων από την Ελλάδα, είναι 6 φορές μεγαλύτερη σε έκταση και έχει 3 φορές μεγαλύτερη δασική έκταση από την Ελλάδα.
 Επίσης οι εμπρησμοί με πρόθεση στην Ελλάδα, το υπό έρευνα διάστημα, ήταν το 24,9% των πυρκαγιών, ενώ στην Τουρκία μόνον το 13% αυτών, δηλαδή στην Ελλάδα προκλήθηκε διπλάσιος αριθμός δασικών πυρκαγιών με δόλο.
Αυτά και πολλά άλλα σημαντικά και πολύ χρήσιμα συμπεράσματα εξήχθησαν από την εν λόγω Έρευνα, που έχει αναρτηθεί στο blog  http://www.andrianos-firedepartment.blogspot.com ''ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ''.
Πηγή: Έρευνα ''Οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και Τουρκία (1986-2009)'', Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ,ε.α, νομικού.