Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Έρευνα

Αύξηση 40,2% των πυρκαγιών τον Απρίλιο

Έρευνα: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ, ε.α., νομικού

Σημαντική αύξηση των αγροτοδασικών πυρκαγιών παρατηρήθηκε τον Απρίλιο 2012. Ειδικότερα, τον εν λόγω μήνα εκδηλώθηκαν στη χώρα συνολικά 586 πυρκαγιές, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2011, είχαν εκδηλωθεί συνολικά 418 πυρκαγιές. Παρατηρείται λοιπόν τον Απρίλιο................