Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Έρευνα

Κρήτη: Οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές τον Ιούλιο (μόνον από πέντε (5) πυρκαγιές, κάηκαν 36.000 στρέμματα)

Έρευνα: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ,ε.α, νομικού

Η Κρήτη, τον περασμένο μήνα δηλαδή τον Ιούλιο 2012, δοκιμάσθηκε από μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, από τις οποίες προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις και λοιπές δομές. Μόνον τον μήνα αυτόν περισσότερες από..............

  (26.000) στρέμματα αγροτοδασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων παραδώθηκαν στη δείνα των καταστροφικών πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ευρωπαικό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρκαγιών της Ευρωπαικής Ένωσης, το γνωστό (E.F.F.I.S), μόνον από τις πέντε (5) μεγαλύτερες πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν τον Ιούλιο στην Περιφέρεια της Κρήτης κάηκαν συνολικά (35.990) στρέμματα αγροτοδασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων και οι μεγαλύτερες καμένες εκτάσεις, δηλαδή πάνω από 900 - 1.000 στρέμματα, καταγράφηκαν από τις παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενες πυρκαγιές  στις ακόλουθες περιοχές και Νομούς :
  • Την 18/07/2012 από πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Ιναχωρίου (ήδη Κισσάμου) του Ν. Χανίων καταστράφηκαν (2.010) στρέμματα, εκ των οποίων το 13,5% ήταν βλάστηση σκληροφύλλων, 51% άλλες φυτικές εκτάσεις και 35,5% αγροτικές περιοχές.
  • Την 22/07/2012 από πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Σιβρίτου (ήδη Αμαρίου) του Ν. Ρεθύμνου καταστράφηκαν (1.000) στρέμματα, εκ των οποίων το 76,53% ήταν βλάστηση σκληροφύλλων και το 23,47% αγροτικές εκτάσεις.
  • Την 28/07/2012 από πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Λάμπη (ήδη Αγ. Βασιλείου) του Ν. Ρεθύμνου καταστράφηκαν (9.130) στρέμματα, εκ των οποίων το 9,12% ήταν βλάστηση σκληρόφυλλων, το 57% άλλες φυτικές περιοχές και το 33,88% αγροτικές εκτάσεις.
  • Την 29/07/2012 από πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Κασελλίου (ήδη Μίνωα Πεδιάδας) του Ν. Χανίων καταστράφηκαν (960) στρέμματα,  το 100%  των οποίων ήταν διάφορες φυτικές εκτάσεις.
  • Την 30/07/2012 από πυρκαγιές σε περιοχές του Δήμου Βιάννου του Ν. Ηρακλείου καταστράφηκαν συνολικά (22.890) στρέμματα, εκ των οποίων το 19,22% ήταν βλάστηση σκληρόφυλλων, 48,62% διάφορες φυτικές εκτάσεις και 32,16% αγροτικές εκτάσεις.
 Αξίζει να σημειωθεί. ότι το έτος 2011, στην Κρήτη κάηκε από  (547) πυρκαγιές, που συνολικά εκδηλώθηκαν, αγροτοδασική έκταση (29.387,5) στρεμμάτων, και από αυτά μόνον τον Ιούλιο κάηκε από (72) πυρκαγιές, αγροτοδασική έκταση (23.490,3) στρεμμάτων.