Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2012

Έρευνα

Οι καμένες εκτάσεις σε Αρκαδία και Άγιο Όρος. (Στάχτη περισσότερα από 93.000 στρέμματα)

Έρευνα: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ,ε.α, νομικού

Σύμφωνα με την νεώτερη μέτρηση* των καμένων εκτάσεων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρκαγιών (E.F.F.I.S), οι συνολικά καμένες εκτάσεις στην πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε: α) την 7 Αυγούστου 2012 και περί Ω/13.40, στο Ανεμοδούρι Αρκαδίας  και β) την 8 Αυγούστου 2012 στο Άγιο Όρος, είναι μέχρι σήμερα............
  (93.000) στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, και αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω:
Ειδικότερα και σύμφωνα με την καταγραφή από το (E.F.F.I.S), μέχρι σήμερα 12 Αυγούστου 2012:
α) Στην περιοχή Αρκαδίας κάηκαν (44.630) στρέμματα. 
Από αυτά: α) 11,56% είναι δάση πλατύφυλλων, β) 1,55% δάση κωνοφόρα, γ) 6,26% δάση μικτά, δ) 13,4% βλάστηση σκληρόφυλλων, ε) 13,95% θαμνώδεις εκτάσεις, στ) 12,2% άλλες φυτικές περιοχές και ζ) 40,96% διάφορες αγροτικές εκτάσεις.
β)Στο Άγιο Όρος κάηκαν (48.330) στρέμματα. 
Από αυτά: α) 4,09% είναι δάση πλατύφυλλων, β) 27,33% μικτά δάση, γ)52,81% θαμνώδεις εκτάσεις δ) 10,93% βλάστηση σκληρόφυλλων, ε) 3,22% άλλες φυτικές περιοχές και στ) 1,61% αγροτοδασικές εκτάσεις.

Ενημέρωση: 17 Αυγούστου 2012 - Ω/15:15