Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Έρευνα

Αύγουστος - απολογισμός πυρκαγιών:
Ο πιο καταστροφικός, μετά το 2007, Αύγουστος από το 2000.
Έρευνα: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ,ε.α, νομικού

Λιγότερες 11,4% οι πυρκαγιές, αυξημένες 151,4% οι καμένες εκτάσεις, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011.
Ο φετινός Αύγουστος,  είναι ο δεύτερος, μετά τον Αύγουστο του έτους 2007, όπου είχαν καεί (2.054.016,2) στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων, - η μεγαλύτερη καταστροφή στην Ελληνική Ιστορία - πιο καταστροφικός σε καμένες εκτάσεις Αύγουστος, από το έτος 2000. Συγκεκριμένα, παρόλο που ο αριθμός των αγροτοδασικών πυρκαγιών, οι οποίες εκδηλώθηκαν στη χώρα, τον Αύγουστο 2012, ήταν...........
  (1782), ήτοι αριθμός μειωμένος κατά (229) πυρκαγιές, ήτοι ποσοστό μείωσης των πυρκαγιών κατά 11,4%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, όπου είχαν εκδηλωθεί (2011) πυρκαγιές, οι καταστροφές τον μήνα αυτό ήταν ιδιαίτερα αυξημένες. Ειδικότερα, ενώ το έτος 2011,  ειδικά τον μήνα Αύγουστο, από τον αριθμό των (2011) πυρκαγιών, που είχαν εκδηλωθεί στη χώρα, κάηκε έκταση (147.343,6) στρεμμάτων, ενώ από τον συνολικό αριθμό των (11.354) πυρκαγιών που είχε εκδηλωθεί στη χώρα ο συνολικός αριθμός των καμένων αγροτοδασικών εκτάσεων του ιδίου έτους ήταν (349.621,5) στρέμματα, μόνον για τον Αύγουστο του 2012 και μόνον για τις (38) από τις (1782) μεγαλύτερες αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη χώρα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρκαγιών (E.F.F.I.S), κάηκε έκταση (370.401) στρεμμάτων, δηλαδή τον φετινό Αύγουστο κάηκε έκταση μεγαλύτερη από το άθροισμα των καμένων εκτάσεων όλων των μηνών του έτους 2011. Ειδικά σε σχέση με τον Αύγουστο του έτους 2011, όπου κάηκε έκταση (147.343,6) στρεμμάτων, η αύξηση των καμένων εκτάσεων τον φετινό Αύγουστο ανέρχεται σε (223.057,4), ήτοι ποσοστό 151,4%. Εξάλλου η δριμύτητα των πυρκαγιών τον Αύγουστο 2012 ήταν (208) καμένα στρέμματα κατά μέσο όρο / ανά πυρκαγιά, όταν τον Αύγουστο του 2011 ήταν (73) στρέμματα.
Επίσης, από 1 Ιανουαρίου μέχρι και 31 Αυγούστου του 2012 εκδηλώθηκαν στη χώρα συνολικά (7.336) αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ το αντίστοιχο διάστημα το έτος 2011, είχαν εκδηλωθεί (6.650) πυρκαγιές. Παρατηρείται λοιπόν για το ως άνω διάστημα αύξηση  των πυρκαγιών το έτος 2012 κατά (686) πυρκαγιές, ποσοστό 10,3%. Μόνον το διάστημα  Ιούνιος - Αύγουστος 2012 και μόνο από τις μεγαλύτερες συνολικά (70) μεγαλύτερες πυρκαγιές, σύμφωνα με το E.F.F.I.S, κάηκε έκταση μεγαλύτερη των (500.00 στρεμμάτων.