Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Έρευνα

Απολογισμός πυρκαγιών: αύξηση  19,7% από τις αρχές του έτους 2012.

Έρευνα: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ,ε.α., νομικού

Σημαντική αύξηση των αγροτοδασικών πυρκαγιών παρατηρείται το διάστημα από τις αρχές του έτους  μέχρι τέλος Ιουλίου 2012, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Π.Σ, από την 1 Ιανουαρίου μέχρι και 31 Ιουλίου 2012, εκδηλώθηκαν στη χώρα...........
  συνολικά (5.554) αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2011 είχαν εκδηλωθεί συνολικά (4.639) πυρκαγιές, δηλαδή το 2012 παρατηρείται μέχρι στιγμής μια αύξηση (915) πυρκαγιών, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,7%. Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο 2012, εκδηλώθηκαν συνολικά (1.646) πυρκαγιές, αριθμός μικρότερος από τον αντίστοιχο μήνα του 2011, που είχαν εκδηλωθεί (2.011) αγροτοδασικές πυρκαγιές. Παρατηρείται λοιπόν τον Ιούλιο 2012 μείωση κατά (365) πυρκαγιές ήτοι μείωση σε πσσοστό 18,2%. Περισσότερες από 77.000 αγροτοδασικές εκτάσεις, σύμφωνα με το E.F.F.I.S καταστράφηκαν μόνον τον Ιούλιο από τις ανωτέρω πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο 2012 λοιπόν, εκδηλώνονταν ημερησίως, κατά μέσο όρο (55) πυρκαγιές.
Τα ανωτέρω, οι ευνοΐκές για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών κλιματικές συνθήκες που επικρατούν, σε συνδυασμό και με μια σειρά άλλα σοβαρά προβλήματα, που επηρεάζουν επιχειρησιακά τον σχεδιασμό και την οργάνωση του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού, όπως οι ελλείψεις σε προσωπικό, μέσα (εναέρια και επίγεια μέσα και εξοπλισμό), οι μειωμένες σχετικές πιστώσεις για την πυροπροστασία της χώρας κ.α, θα πρέπει να ανησυχούν ιδιαίτερα τις αρμόδιες Αρχέςς, ενόψει του γεγονότος, ότι ήδη βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου.

Πηγή: http://andrianos-firedepartment.blogspot.com/  ''ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ''