Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Έρευνα

Απολογισμός αντιπυρικής περιόδου 2012:
Αύξηση 61,6% των καμένων εκτάσεων, μείωση 3,5% των πυρκαγιών 
Έρευνα: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ,ε.α, νομικού.

Την 31 Οκωβρίου 2012, ως γνωστόν, έληξε η κατά νομοθετικό τρόπο προσδιορισμένη αντιπυρική περίοδος τρέχοντος έτους. Παρόλο που και μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου οι πυρκαγιές δεν σταματούν να εκδηλώνονται στη χώρα, ένας μέχρι σήμερα απολογισμός, παρατίθεται κατωτέρω. Έτσι λοιπόν, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2012, εκδηλώθηκαν στη χώρα....

  συνολικά (9.471) αγροτοδασικές πυρκαγιές, μόνον για τις (83) μεγαλύτερες εξ αυτών, σύμφωνα με το Ευρωπαικό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρκαγιών (E.F.F.I.S.), κάηκε συνολική αγροτοδασική έκταση (527.391) στρεμμάτων.
 Για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, το έτος 2011, εκδηλώθηκαν (9.810), ήτοι περισσότερες (339) πυρκαγιές από το 2012, ενώ κάηκε αγροτοδασική έκταση (326.387.8) στρεμμάτων, ήτοι λιγότερα  (201.003,2) στρέμματα, σε σχέση με το 2012.
Η δριμύτητα των πυρκαγιών το 2012 ήταν (55,7) καμένα στρέμματα / ανά πυρκαγιά, όταν το 2011, ήταν (30,8) καμένα στρέμματα / ανά πυρκαγιά και το 2010, (18,2) καμένα στρέμματα / ανά πυρκαγιά.
Εξάλλου και σχετικά με τον δείκτη πεικινδυνότητας που εκδίδεται από την Γ.Γ.Π.Π., από τις δέκα (10) καταστροφικότερες πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, το 50%, εκδηλώθηκε με δείκτη επικινδυνότητας (3),  το 30%, εκδηλώθηκε με δείκτη επικινδυνότητας (4) και το υπόλοιπο 20%, με δείκτη επικινδυνότητας (2).
Συμπερασματικά λοιπόν και με αφορμή τη λήξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου καταλήγουμε στα εξής στοιχεία: Για το έτος 2012 και μόνον για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα υπήρξε, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2011, μείωση 3,5% των αγροτοδασικών πυρκαγιών, ενώ αντίθετα υπήρξε αύξηση 61,6% των καμένων εκτάσεων.
Συνεπώς το έτος 2012 είναι η 3η χειρότερη χρονιά, από το 2000, σε καμένες εκτάσεις, μετά το 2007, με (2.623.933,4) καμένα στρέμματα, και το 2000, με (1.599.850,5) καμένα στρέμματα.