Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Έρευνα

Περισσότερες καμένες εκτάσεις και εμπρησμοί δασών με πρόθεση στην Ελλάδα, σε σχέση με την Τουρκία
 Σύμφωνα με την πρόσφατη Έρευνα*, κατά το διάστημα των 24 ετών, και συγκεκριμένα από το 1986 μέχρι και το 2009, στην Ελλάδα εκδηλώθηκαν συνολικά (40.661) δασικές πυρκαγιές, ενώ αντίστοιχα στην Τουρκία (44.363) πυρκαγιές, δηλαδή 9,1% λιγότερες πυρκαγιές στην Ελλάδα. Εξάλλου από τις ανωτέρω δασικές πυρκαγιές αποτεφρώθηκε στην Ελλάδα μεν,............

Έρευνα