Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Έρευνα

Αρνητικός ο απολογισμός των πυρκαγιών και καμένων εκτάσεων το 2011.

Αύξηση, 32,9% των πυρκαγιών και 156,1% των καταστροφών
Ο απολογισμός των πυρκαγιών, αν και θεσμοθετημένος, σκόπιμα δεν πραγματοποιήθηκε το 2011.

Έρευνα: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ, ε.α, νομικού.
Το έτος 2011, εκδηλώθηκαν στη χώρα μας συνολικά, (11.155) αγροτοδασικές πυρκαγιές,, ενώ το 2010 είχαν εκδηλωθεί (8.389) αγροτοδασικές πυρκαγιές, ήτοι......