Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

Έρευνα

S.O.S. Ανησυχητική αύξηση των πυρκαγιών. 
Αύξηση των πυρκαγιών 48,7% από τις αρχές του έτους και μόνο τον Ιούνιο 7,2%.

Έρευνα: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ,ε.α., νομικού

Σημαντική αύξηση των αγροτοδασικών πυρκαγιών παρατηρήθηκε και τον μήνα Ιούνιο 2012. Ειδικότερα, τον εν λόγω μήνα εκδηλώθηκαν στη χώρα συνολικά...........