Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Έρευνα

Κρήτη: Οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές τον Ιούλιο (μόνον από πέντε (5) πυρκαγιές, κάηκαν 36.000 στρέμματα)

Έρευνα: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ,ε.α, νομικού

Η Κρήτη, τον περασμένο μήνα δηλαδή τον Ιούλιο 2012, δοκιμάσθηκε από μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, από τις οποίες προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις και λοιπές δομές. Μόνον τον μήνα αυτόν περισσότερες από..............