Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Έρευνα

Απολογισμός πυρκαγιών: αύξηση  19,7% από τις αρχές του έτους 2012.

Έρευνα: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ,ε.α., νομικού

Σημαντική αύξηση των αγροτοδασικών πυρκαγιών παρατηρείται το διάστημα από τις αρχές του έτους  μέχρι τέλος Ιουλίου 2012, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Π.Σ, από την 1 Ιανουαρίου μέχρι και 31 Ιουλίου 2012, εκδηλώθηκαν στη χώρα...........