Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

Έρευνα

Το προφίλ των πυρκαγιών τον Αύγουστο.

Έρευνα: Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ,ε.α., νομικού.

Οι μήνες με τις περισσότερες πυρκαγιές το έτος, είναι ο Ιούλιος και Αύγουστος. Τον Αύγουστο, σύμφωνα με πρόσφατη σχετική Έρευνα μου (1), για τα έτη (2000 - 2012),  έχουν εκδηλωθεί στη χώρα,

(24.038) συνολικά αγροτοδασικές εκτάσεις, από τις οποίες έχουν καταστραφεί  (3.536.261,5) συνολικά στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Ο μέσος αριθμός πυρκαγιών τον Αύγουστο είναι (1.849) πυρκαγιές δηλαδή ο μέσος αριθμός ημερησίως είναι (62) πυρκαγιές, ήτοι εκδηλώνονται περίπου (3) πυρκαγιές κάθε μια ώρα. Ο μέσος αριθμός καμένων εκτάσεων τον ίδιο μήνα είναι (272.020) στρέμματα. Στο συνολικό αριθμό των (137.912) συνολικά αγροτοδασικών πυρκαγιών, που εκδηλώθηκαν στη χώρα το ίδιο ως άνω διάστημα των δεκατριών (13) ετών, και στα (6.994.013,4) συνολικά καμένα στρέμματα εξ αιτίας των πυρκαγιών αυτών, κατά τον μήνα Αύγουστο εκδηλώθηκε το 17,4% του συνολικού αριθμού πυρκαγιών / ανά έτος, δηλαδή στις πέντε πυρκαγιές που εκδηλώνονται το έτος, η μια περίπου εκδηλώνεται τον Αύγουστο, και καταστράφηκε  ποσοστό 50,6% επί του συνολικού αριθμού των καμένων ανά έτος εκτάσεων δηλαδή οι μισές από τις καμένες εκτάσεις που καταστρέφονται από τις πυρκαγιές ανά έτος, καίγονται τον Αύγουστο. Η δριμύτητα των πυρκαγιών τον ίδιο μήνα είναι 147,1 καμένα στρέμματα ανά πυρκαγιά. Οι Νομοί με τις περισσότερες καμένες εκτάσεις τα έτη (2000 - 2012) είναι κατά σειρά: α) Ηλεία (1.141.178,9) στρ., β) Εύβοια (326.932,4) στρ., γ) Λακωνία (300.946,6) στρ., δ) Αρκαδία (211.727,2) στρμ. και ε) Αττική (190.601,5) στρ.  Ειδικότερα ο Αύγουστος και οι Νομοί με τις περισσότερες, ανά Νομό, καμένες εκτάσεις, από το έτος 2000 μέχρι και 2012, παρουσιάζει την εξής εικόνα.
                                                           Πίνακας 1 
Στον οποίο εμφαίνονται οι αγροτοδασικές πυρκαγιές και οι καμένες εκτάσεις τον μήνα Αύγουστο καθώς και οι Νομοί / ανά έτος με τις περισσότερες καμένες εκτάσεις κατά τα έτη 2000 - 2012.
Έτος Αριθμός αγροτοδασικών πυρκαγιών Αριθμός
καμένων εκτάσεων
(σε στρέμματα)
Νομός με τις περισσότερες πυρκαγιές Καμένες εκτάσεις τον Αύγουστο 
(σε στρέμματα)
2000 2.615 329.000,7 Αρκαδίας
Ιωαννίνων
74.162,1
62.324,1
2001 2.243 77.660,7 Έβρου 20.118,1
2002 1.322 21.082,5 Κοζάνης 6.370,5
2003 1.683 22.652,9 Ρεθύμνου 2.824,7
2004 1.820 26.349,1 Λάρισας 7.753,4
2005 1.511 18.910,5 Ηρακλείου (Κρήτης) 4.189,1
2006 1.928 96.029,7 Λακωνίας 66.114,5
2007 1.849 2.054.001,3 Ηλείας
Εύβοιας
Λακωνίας
Αρκαδίας
1.141.178,9
245.534,5
234.832,1
107.222,5
2008 2.006 89.986,6 Αργολίδας 22.929,5
2009 1.720 324.536,8 Αττικής
Εύβοιας
Βοιωτίας
190.601,5
50.940,3
44.691,6
2010 1.537 53.340,7 Σάμος 8.065,8
2011 1.943 147.324,8 Έβρου
Αιτωλοακαρνανίας
52.594,1
23.414,2
2012 1.771 275.385,2 Χίου
Χαλκιδικής
Εύβοιας
Αρκαδίαs
60.023,6
48.970,6
30.457,6
30.342,6Σύνολο 24.038 3.536.261,5
Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία έχουν ληφθεί από το Α.Π.Σ.

(1) Έρευνα: ''Το προφίλ των πυρκαγιών τον Αύγουστο τα έτη (2000 - 2012)'', Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ.,ε.α., νομικού