Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Μελέτη

Οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκίνο, από τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Είναι άξιο απορίας πως μετά από τόσες διεθνείς μελέτες - έρευνες που έχουν διαχρονικά διενεργηθεί σε προηγμένες χώρες, και ύστερα από τα κατωτέρω αποκαλυπτικά συμπεράσματα πρόσφατης μελέτης στις Η.Π.Α., στην Ελλάδα το 2013,  το επάγγελμα / λειτούργημα του πυροσβέστη δεν έχει ακόμη μέχρι σήμερα