Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Έρευνα

Απολογισμός:Λιγότερες πυρκαγιές και καμένες εκτάσεις το 2013.

Του Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου Π.Σ,ε.α, νομικού.

Σε γενικές γραμμές και με βάση τους αριθμούς, όπως αυτοί παρατίθενται παρακάτω, το έτος 2013 μπορεί να χαρακτηριστεί, ως μια από τις θετικές αντιπυρικές περιόδους, σε σχέση με προηγούμενα έτη. Πιο συγκεκριμένα το 2013 εκδηλώθηκαν