Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Βιβλίο


''ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ:
  Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ''
Μόλις κυκλοφόρησε:
Μόλις Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ''ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ'', το Βιβλίο του Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου - Υπαρχηγού Π.Σ., ε.α, νομικού, Δικαστικού Πραγματογνώμονα Διερεύνησης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με τίτλο:
''ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ: Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ'',
σύνολο σελίδων (400), βλέπε στο site του εκδοτικού οίκου,  http://www.ant-sakkoulas.gr.   
   Το Βιβλίο αυτό αποσκοπεί στο ν΄ αποτελέσει ένα χρήσιμο.......

 εργαλείο - ''οδηγό'', τόσο γι΄ αυτούς που ασχολούνται θεσμικά με τη διερεύνηση των εγκλημάτων εμπρησμού (εμπρησμός σε αστικό και δασικό περιβάλλον - με πρόθεση και από αμέλεια), όπως είναι πρωτίστως οι ανακριτικοί υπάλληλοι, και ακολούθως οι πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι, όσο και γι΄ αυτούς που ασχολούνται, από οποιαδήποτε άλλη θεσμική θέση, είτε με την κρίση των υποθέσεων που αφορούν τα συγκεκριμένα εγκλήματα, όπως είναι οι δικαστικοί λειτουργοί (δικαστές και εισαγγελείς), είτε γενικά, εμπλέκονται σε όλα τα στάδια των σχετικών με τα ίδια εγκλήματα ποινικών υποθέσεων, ως παράγοντες της δίκης, όπως είναι οι δικηγόροι.
   Με το εν λόγω βιβλίο επιχειρείται η νομική και εγκληματολογική προσέγγιση της διερεύνησης των εγκλημάτων εμπρησμού, τόσο σε θεωρητικό, όσο και πρακτικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό αναλύονται και εξηγούνται οι συνιστώμενες και εφαρμοζόμενες διεθνώς επιστημονοτεχνικές αρχές, μέθοδοι, διαδικασίες και πρακτικές εξιχνίασης των εν λόγω εγκλημάτων, που οφείλουν να ακολουθούν οι ερευνητές, με την ευρεία έννοια του όρου, η διαδικασία και μέθοδος εντοπισμού, συλλογής, ανάλυσης, διατήρησης και εξέτασης των αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και η μεθοδολογία της εξερεύνησης της σκηνής πυρκαγιάς για κάθε είδος πυρκαγιάς.
   Επίσης γίνεται ανάλυση και εξηγείται η εγκληματολογική προσέγγιση της διερεύνησης της σκηνής πυρκαγιάς, μέσα από μια επιστημονική μέθοδο ανάλυσης και επεξεργασίας των στοιχείων των πυρκαγιών (αστικών και δασικών), με σκοπό την τεκμηριωμένη και ειδικά εμπεριστατωμένη εξαγωγή  του τελικού συμπεράσματος των ερευνητών, σχετικά με τον προσδιορισμό του σημείου προέλευσης και της αιτίας των πυρκαγιών.