Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Έρευνα

Οι τοξικές απειλές για τη ζωή των πυροσβεστών.
Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου - Υπαρχηγού ΠΣ,ε.α, Νομικού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Το πυροσβεστικό έργο είναι εξ αντικειμένου επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Οι πυροσβέστες στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης πυρκαγιών εκτίθενται σε βλαβερές για την υγεία ακόμη και την ίδια τη ζωή τους χημικές ουσίες. Οι μεγαλύτερες και άμεσες τοξικές απειλές που δέχονται οι πυροσβέστες,

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

΄Ερευνα

Πυρκαγιές από χριστουγεννιάτικα δέντρα

Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου - Υπαρχηγού Π.Σ,ε.α, Νομικού.


Τους χειμερινούς μήνες εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός αστικών πυρκαγιών, που οφείλονται κυρίως στη κακή χρήση διαφόρων μέσων και συσκευών για τη θέρμανση ανθρώπων και χώρων. Ειδικότερα τους μήνες των χριστουγεννιάτικων γιορτών (Δεκέμβριος και Ιανουάριος) εκδηλώνονται επιπλέον των ανωτέρω και πυρκαγιές που ξεκινούν από τα δέντρα που στολίζονται εθιμοτυπικά κατά το διάστημα αυτό. Οι εν λόγω πυρκαγιές προκαλούνται κυρίως εξ αιτίας των παρακάτω λόγων: