Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

΄Ερευνα

Πυρκαγιές από χριστουγεννιάτικα δέντρα

Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου - Υπαρχηγού Π.Σ,ε.α, Νομικού.


Τους χειμερινούς μήνες εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός αστικών πυρκαγιών, που οφείλονται κυρίως στη κακή χρήση διαφόρων μέσων και συσκευών για τη θέρμανση ανθρώπων και χώρων. Ειδικότερα τους μήνες των χριστουγεννιάτικων γιορτών (Δεκέμβριος και Ιανουάριος) εκδηλώνονται επιπλέον των ανωτέρω και πυρκαγιές που ξεκινούν από τα δέντρα που στολίζονται εθιμοτυπικά κατά το διάστημα αυτό. Οι εν λόγω πυρκαγιές προκαλούνται κυρίως εξ αιτίας των παρακάτω λόγων:  • Χρησιμοποιούνται για στολισμό κυρίως φωτιστικά και διακοσμητικά αμφιβόλου προέλευσης και βέβαια τις περισσότερες φορές χωρίς καμιά πιστοποίηση καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προξενείται πολλές φορές στη συνδεσμολογία των φωτιστικών κάποιο βραχυκύκλωμα, από το οποίο στη συνέχεια να ξεκινάει πυρκαγιά. Απαιτείται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση και λειτουργία των φωτιστικών των έτσι ώστε να μην παραμένουν σε λειτουργία, τόσο κατά την απουσία των ενοίκων, όσο και κατά τις νυχτερινές ώρες.
  • Ενίοτε υπάρχει ασυμβατότητα της τάσης τω φωτιστικών με αυτήν της πρίζας που τοποθετούνται για χρήση.
  • Τα φωτιστικά από την παρατεταμένη χρήση υπερθερμαίνονται και ερχόμενα σε επαφή με ευκόλως αναφλέξιμα υλικά, όπως υφάσματα, κουρτίνες, χαρτικά κλπ, προκαλούν την ανάφλεξή τους και κατά συνέπεια την εκδήλωση πυρκαγιάς. 
  • Τις περισσότερες φορές δεν τηρείται απόσταση ασφαλείας των δέντρων από πηγές θερμότητας, όπως τζάκια, θερμάστρες κι αυτό είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο για να προκαλέσει πυρκαγιά στα δέντρα.
  • Αρκετές φορές τα παιδιά παίζουν πλησίον  των χριστουγεννιάτικων δέντρων με αναπτήρες, σπίρτα χωρίς καμιά επιτήρηση από ενήλικους. Αποτέλεσμα να μεταδοθεί πυρκαγιά σε αυτά.
Στη χώρα μας δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των πυρκαγιών σε χώρους κατοικιών ή άλλους χώρους, που ξεκινούν από χριστουγεννιάτικα δέντρα, οι θάνατοι, τραυματισμοί και ζημιές εξ αυτών των πυρκαγιών. Αντίθετα στις Η.Π.Α τα στατιστικά στοιχεία είναι πιο αναλυτικά και ιδιαιτέρως αποκαλυπτικά. Πιο συγκεκριμένα:
  • Μεταξύ των ετών 2007-2011, στις ΗΠΑ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε ένα μέσο ετήσιο αριθμό (230) πυρκαγιών σε κατοικίες, που ξεκίνησαν από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Από τις εν λόγω πυρκαγιές προκαλούνται  κατά μέσο όρο (6) θάνατοι, (22) τραυματισμοί, και άμεσες υλικές ζημιές (18.300.000) δολαρίων, σε ετήσια βάση για το ως άνω διάστημα.
  • Κατά μέσο ετήσιο όρο, σε κάθε (40) πυρκαγιές που αναφέρθηκαν στην Πυροσβεστική και οι οποίες εκδηλώθηκαν σε κατοικία και ξεκίνησαν από χριστουγεννιάτικο δέντρο, οδήγησαν στο θάνατο ενός (1) ανθρώπου. Να σημειωθεί ότι ο μέσος αριθμός θανάτων σε κατοικίες γενικότερα είναι, ένας (1) θάνατος ανά (142) συνολικά πυρκαγιές.
  • Τα ηλεκτρικά προβλήματα ήταν παράγοντες που οφείλονται το ένα τρίτο (32%) των πυρκαγιών σε κατοικίες από χριστουγεννιάτικα δέντρα.
  • Δύο στις πέντε πυρκαγιές (39%) σε κατοικίες εξ αιτίας χριστουγεννιάτικων δέντρων, ξεκίνησαν από το σαλόνι, ή υπνοδωμάτιο.
Πηγή: Τα στοιχεία για την έρευνα στις Η.Π.Α προέρχονται από τον John R. Hall, Jr., Νοέμβριος 2013, "NFPA''.