Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Έρευνα

Αυξήθηκε επικίνδυνα η δριμύτητα των πυρκαγιών.              
Αν και λιγότερες οι πυρκαγιές, πάνω από (70,4%) η αύξηση των καμένων εκτάσεων.  


Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου - Υπαρχηγού Π.Σ,ε.α, Νομικού

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία οι αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα μας, αν και λιγότερες σε αριθμό, χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη δριμύτητα (είναι πιο καταστροφικές), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Πιο συγκεκριμένα,