Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Έρευνα

Οι τοξικές απειλές για τη ζωή των πυροσβεστών.
Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου - Υπαρχηγού ΠΣ,ε.α, Νομικού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Το πυροσβεστικό έργο είναι εξ αντικειμένου επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Οι πυροσβέστες στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης πυρκαγιών εκτίθενται σε βλαβερές για την υγεία ακόμη και την ίδια τη ζωή τους χημικές ουσίες. Οι μεγαλύτερες και άμεσες τοξικές απειλές που δέχονται οι πυροσβέστες,