Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Έρευνα

Αύξηση 13,3% των πυρκαγιών
Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου - Υπαρχηγού ΠΣ, ε.α, Νομικού

Συγκεκριμένα και για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2015, εκδηλώθηκαν στην επικράτεια συνολικά (2.710) αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ για το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2014


 είχαν εκδηλωθεί (2.349) πυρκαγιές δηλαδή παρατηρείται για φέτος μια αύξηση (361) πυρκαγιών, ήτοι ποσοστό αύξησης 13,3% των πυρκαγιών για το εν λόγω διάστημα, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2014.  
Αναλυτικότερα η εικόνα, ανά μήνα, των πυρκαγιών για φέτος, οι οποίες εκδηλώθηκαν στην επικράτεια έχει, ως εξής: 
α) Ιανουάριος του έτους 2015 (421) πυρκαγιές - έτος 2014 (124) πυρκαγιές, 
β) Φεβρουάριος του έτους 2015 (331) πυρκαγιές - έτος 2014 (193) πυρκαγιές, 
γ) Μάρτιος του έτους 2015 (223) πυρκαγιές -  έτος 2014 (492) πυρκαγιές και 
δ) Απρίλιος του έτους 2015 (646) πυρκαγιές - έτος 2014 (234) πυρκαγιές.
ε) Μάιος του έτους 2015 (402) πυρκαγιές - έτος 2014 (431) πυρκαγιές.
στ) Ιούνιος του έτους 2015 (687) πυρκαγιές - έτος 2014 (872) πυρκαγιές.