Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Έρευνα

Συμπεράσματα Έρευνας:''Το προφίλ του ΠΣ''

Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου - Υπαρχηγού ΠΣ,ε.α, Νομικού

Συμπεράσματα Έρευνας
Σημαντικά στοιχεία αποκαλύπτονται από την πρόσφατη (Ιούλιος 2015) Έρευνα ''Το προφίλ του ΠΣ''. Ειδικότερα στην εν λόγω Έρευνα μου, διαπιστώθηκαν