Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Έρευνα

Αναπνευστικές Συσκευές: Μια δυνητική απειλή για την ασφάλεια και υγεία των πυροσβεστών.

Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου - Υπαρχηγού ΠΣ, ε.α, Νομικού.

   Οι αναπνευστικές συσκευές είναι ο σημαντικότερος εξοπλισμός ατομικής προστασίας των πυροσβεστών, ο οποίος του διασφαλίζει την αναπνευστική λειτουργία του και του επιτρέπει να εργάζεται σε τοξικό περιβάλλον εξασφαλίζοντας προστασία από έναν ή περισσότερους κινδύνους, που...................