Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Μελέτη


Δημοσιεύθηκε στο τελευταίο τεύχος υπ΄ αριθ. 8 - 9 / 2016 του νομικού περιοδικού ''ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ'', που εκδίδεται από τις εκδόσεις ''ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ'', η μελέτη του Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου - Υπαρχηγού ΠΣ, Νομικού, η ''Η έννοια της ''πυρκαγιάς'' στον Ποινικό Κώδικα''.

Περίληψη
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να προσεγγίσει και να προσδιορίσει το.....

 εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου ''πυρκαγιά'', ο οποίος χρησιμοποιείται στα αντικειμενικά στοιχεία ορισμένων αδικημάτων του Ποινικού Κώδικα με περισσότερο σαφή, πιο περιεκτικά και αντικειμενικά κριτήρια, που να προσομοιάζουν στον μετανομικό και αξιολογικό χαρακτήρα του και να μη δημιουργεί ερμηνευτικά προβλήματα στους εφαρμοστές του δικαίου, όπως μπορεί να συμβεί με τα αντίστοιχα κριτήρια που χρησιμοποιούνται σήμερα στην κρατούσα νομολογία των ποινικών δικαστηρίων της ουσίας και του Αρείου Πάγου, αλλά και στη  θεωρία.