Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Βιβλίο


ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ''Αντ. Ν. Σάκκουλα'' το Βιβλίο του Ανδριανού Γκουρμπάτση, με τίτλο: ''Η αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη στα εγκλήματα εμπρησμού" (σελ. 570).

Περίληψη Βιβλίου...........................
Η απόδειξη στην ποινική δίκη αποτελεί τον κορμό επί του οποίου θεμελιώνεται η δικαστική κρίση. Μεταξύ των ενδεικτικά αναφερόμενων στο άρθρο 178 ΚΠΔ κυριότερων αποδεικτικών μέσων περιλαμβάνονται η αυτοψία και η πραγματογνωμοσύνη, που στο ισχύον ποινικό δικονομικό δίκαιο στη χώρα μας ίσως αποτελούν τα πολυτιμότερα και σπουδαιότερα μεταξύ αυτών μέσα. Για το λόγο αυτό, τόσο στη θεωρία όσο και στη νομολογία των δικαστηρίων της ουσίας, αλλά και του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου χαρακτηρίζονται, κατά την κυρίαρχη άποψη, ως ιδιαίτερα και αυτοτελή είδη αποδεικτικού μέσου.

Με το παρόν έργο ''Η αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη στα εγκλήματα εμπρησμού'', λόγω της σπουδαιότητας της αυτοψίας και της πραγματογνωμοσύνης στην αναζήτηση της αντικειμενικής αλήθειας των εγκλημάτων, επιχειρείται εμβάθυνση και συστηματική και μεθοδολογική ανάλυση και τεκμηριωμένη παρουσίαση, τόσο σε επίπεδο θεωρίας, όσο και νομολογίας, γενικά για κάθε έγκλημα και ειδικότερα για τα εγκλήματα εμπρησμού.

Το έργο αυτό λοιπόν που αποτελεί μια τεκμηριωμένη παρουσίαση των αποδεικτικών μέσων της αυτοψίας και της πραγματογνωμοσύνης, αλλά των τεχνικών συμβούλων και των ασφαλιστικών πραγματογνωμόνων, στοχεύει να γίνει γενικά ένα χρήσιμο βοήθημα για τους μελετητές και εφαρμοστές του δικαίου και ιδίως ν΄ αποτελέσει ένα ιδιαίτερα πολύτιμο και χρήσιμο εργαλείο στα χέρια όσων ασχολούνται με οποιαδήποτε ιδιότητα και θέση στη διερεύνηση των εγκλημάτων εμπρησμού, όπως ανακριτικούς υπαλλήλους, πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους, δικηγόρους κλπ. Και τούτο γιατί αποτελεί ένα πλήρως ενημερωμένο και ολοκληρωμένο από κάθε άποψη έργο που δίνει λύσεις σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα των ως άνω εγκλημάτων, τα οποία ανακύπτουν κατά την ποινική διαδικασία.