Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Μελέτη

Αυξημένος ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής για τους πυροσβέστες

Το πυροσβεστικό έργο είναι εξ αντικειμένου επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Οι πυροσβέστες καλούνται σχεδόν καθημερινά να αντιμετωπίσουν και γενικά να διαχειριστούν επιχειρήσεις σε ένα ιδιαίτερα τοξικό και συνεπώς άκρως επικίνδυνο για τη ζωή και υγεία τους περιβάλλον. Δυστυχώς, παρόλο που το επάγγελμα του πυροσβέστη..................................................

είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και ανθυγιεινό, - ίσως το πιο επικίνδυνο ή τουλάχιστον από τα πλέον επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα - η Ελληνική Πολιτεία, σε αντίθεση με άλλες χώρες, μέχρι σήμερα δεν το έχει αναγνωρίσει και νομοθετικά. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στις παντός είδους πυροσβεστικές επιχειρήσεις και απειλούν τη ζωή και την υγεία τους είναι πολλοί. Πέραν του καρκίνου του αναπνευστικού συστήματος αλλά και άλλων μορφών, οι καρδιοπάθειες αποτελούν τους σημαντικότερους κινδύνους που απειλούν την υγεία των πυροσβεστών.
Πρόσφατη μελέτη στη Σκωτία, σύμφωνα με άρθρο που έχει τίτλο: ''Staudy shows firefighting puts a strain on the heart'', (βλ http://wildfiretoday.com/2017/04/05/study-shows-firefighting-puts-a-strain-on-the-heart), απέδειξε ότι η καταστολή των πυρκαγιών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής των πυροσβεστών. Και τούτο γιατί η έκθεση σε θερμότητα σε συνδυασμό με τη σωματική δραστηριότητα (άσκηση) που απαιτείται προκειμένου οι πυροσβέστης να ελέγξουν και γενικά ν΄ αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές μπορεί να προκαλέσει πήξη στο αίμα τους και να τους θέσει σε κίνδυνο καρδιακής προσβολής.
Η ίδια ως άνω μελέτη ανέφερε, ότι η καρδιακή προσβολή είναι η κύρια αιτία θανάτου για τους εν υπηρεσία πυροσβέστες σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Περίπου το 45% των θανάτων μεταξύ των εν υπηρεσία πυροσβεστών οφείλονται σε καρδιακά προβλήματα (Nationwide στις ΗΠΑ). 
Ωστόσο, σε προηγούμενες σχετικές μελέτες στις ΗΠΑ είχε καταδειχθεί, ότι οι πυροσβέστες από όλο το προσωπικό των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής.
Ο δρ. Mike Knapton, αναπληρωτής ιατρικός διευθυντής στο BHF δήλωσε: ''Οι πυροσβέστες κινδυνεύουν συστηματικά τη ζωή τους για να σώσουν τη ζωή των μελών της κοινωνίας. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βεβαιωθούμε ότι προστατεύουμε την καρδιά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων του''.
Επίσης, οι παγιδεύσεις των πυροσβεστών στις πυρκαγιές αποτελεί την 4η αιτία θανάτου. Πιο συγκεκριμένα ανάλυση των δεδομένων στις ΗΠΑ που παρέχονται από το NIFC, για 440 θανάτους πυροσβεστών κατά το διάστημα από το έτος 1990 έως το 2014, κατέδειξε ότι οι τέσσερις (4) κυριότερες αιτίες θανάτων πυροσβεστών, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν το 88%  του ως άνω αριθμού θανάτων είναι, κατά φθίνουσα σειρά, οι εξής:
α) Ιατρικά θέματα, ποσοστό 23%.
β) Αεροπορικά ατυχήματα, ποσοστό 22%.
γ) Ατυχήματα αυτοκινήτων (πυροσβεστικών), ποσοστό 22% και
δ) Οι παγιδεύσεις, ποσοστό 21%.

Πηγή: wildfiretoday. com