Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Ημέρα Πυροσβέστη

Παγκόσμια Ημέρα Πυροσβέστη

Η 4η Μαΐου, έχει ορισθεί ως παγκόσμια ημέρα πυροσβέστη!
Ο ρόλος του πυροσβέστη στην κοινωνία, ανεξάρτητα που διαμένει και απασχολείται, σε οποιαδήποτε Πυροσβεστική Υπηρεσία και με οποιαδήποτε ιδιότητα (επαγγελματίας, εθελοντής κλπ), τη γλώσσα...................

που μιλάει, τη θρησκεία που πρεσβεύει και τις φυλετικές του ρίζες, είναι κοινός - η με αυτοθυσία ακόμη και της ίδιας του της ζωής διάσωση της ζωής και περιουσίας των συνανθρώπων του από τον κίνδυνο των πάσης φύσεως πυρκαγιών και γενικά των φυσικών καταστροφών. Με αφορμή την ημέρα αυτή έχουμε όλοι μας τουλάχιστον ηθικό χρέος να απευθύνουμε τιμή στους ήρωες πυροσβέστες σε όλο τον κόσμο!