Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Μελέτη

Δημοσιεύθηκε στα τελευταία τεύχη (Μαρτίου - Απριλίου) υπ΄ αριθ. 3 - 4/2017 και σελίδες 259 επ. του Νομικού Περιοδικού ''ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ'', που εκδίδεται από τις Εκδόσεις ''ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ'', η μελέτη του Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου - Υπαρχηγού ΠΣ, ε.α, Νομικού, ''Η δια παραλείψεως τέλεση του εμπρησμού από αμέλεια από τον επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων''ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να προσεγγίσει και αναδείξει, μέσα από τη
νομοθετική και θεσμική ανάλυση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της καταστολής των παντός είδους πυρκαγιών και των πυροσβεστικών οργάνων που ευθύνονται γι΄ αυτόν, ένα σπανίως αντιμετωπισθέν από την ελληνική νομολογία ζήτημα που όμως έχει απασχολήσει σοβαρά την επιστήμη, παρουσιάζει δε στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική ιδιαίτερο ποινικό ενδιαφέρον εξαιτίας των δυσχερειών στην απόδειξη του συγκεκριμένου αδικήματος και των επιστημονικό – τεχνικών θεμάτων που αναφύονται κατά την έρευνά του.