Βιογραφικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ανδριανός Γκουρμπάτσης
Αντιστράτηγος ΠΣ , ε.α - Πτυχιούχος Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών .
Καθηγητής νομικών μαθημάτων (Νομοθεσία Πυροσβεστικού Σώματος , Ποινικό Δίκαιο , Ποινική Δικονομία , Εγκληματολογία , Ανακριτική) όλων των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ( Σχολή Δοκ . Πυροσβεστών , Δοκ . Αρχιπυροσβεστών , Δοκ . Ανθυποπυραγών και Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης ) . Καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα πολιτικής προστασίας . Απόφοιτος Σχολής Πολέμου Αεροπορίας / Σ.Κ.Ε.Α.
Ολυμπιακή Εκπαίδευση στην Διαχείριση Πληροφοριών.Μέλος της Μεικτής Ομάδας Πληροφοριών ( Μ.Ο.Π ) στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
Ειδικές και γενικές εκπαιδεύσεις και σεμινάρια σε κέντρα και σχολές αλλοδαπής και ημεδαπής σε θέματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος , ενδεικτικά ειδική εκπαίδευση και επιμόρφωση από το Τμήμα Δασικής του FBI στη διερεύνηση των εμπρησμών δάσους, από Αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου στην διαχείρηση πληροφοριών, και από την INTERPOL / EUROPOL στις ομάδες D.V.I.
Υπηρέτησα σε μάχιμες Υπηρεσίες, ως Αξιωματικός, στη Διοίκηση Π.Υ. Πειραιά και Ανακριτικό Γραφείο Διοίκησης Π.Υ. Αθηνών, ως Διοικητής, στην  Π.Υ Ερμούπολης (Σύρου), ως Διοικητής Νομού Βοιωτίας και Π.Υ Θηβών  καθώς  και σε επιτελικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος , όπως (16) έτη στο Αρχηγείο Π.Σ ( ως επιτελής και Προιστάμενος του Νομικού Τμήματος , Διευθυντής της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομοθεσίας και Επιτελάρχης ΑΡΧΗΓΕΊΟΥ Π.Σ ), Διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας και  Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ( Δ.Α.Ε.Ε. ), Υπηρεσία, που οραματίσθηκα, εισηγήθηκα στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και οργάνωσα, το έτος 2000 . Μέλος της Μόνιμης Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης . Συμμετοχή , ως Προέδρου ή Μέλους , σε πολλές Επιτροπές και Συμβούλια του Σώματος και Μέλος σε διυπουργικές και διυπηρεσιακές Επιτροπές , ως εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος . Μέλος της διυπουργικής Επιτροπής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για το " ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ " , ως εκπρόσωπος του Π.Σ.
Δικαστικός Πραγματογνώμονας Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς καθώς και Τεχνικός Σύμβουλος στην εξιχνίαση ( διερεύνηση ) των εγκλημάτων εμπρησμού ( αστικών - δασικών ) . Πρώην μέλος Συμβουλίου Πρόληψης Εγκληματικότητας Δήμου Πειραιά . Επιστημονικός Συνεργάτης του Νομικού Περιοδικού ''ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ''


Επιστημονικό (νομικό) έργο:

  •  Εννιά (9) νομικά συγγράμματα : α ) Ο εμπρησμός στο ισχύον δίκαιο, β) Η προανάκριση στο έγκλημα του εμπρησμού, γ) Εγχειρίδιο Δημοσίου Κατηγόρου, δ) Εμπρηστικοί Μηχανισμοί, ε) Εγκλήματα Εμπρησμού: Η εγκληματολογική έρευνα, στ) Η βόμβα μολότοφ, ως εμπρηστικός μηχανισμός, ζ) Εφαρμοσμένη Ποινική Δικονομία - Η ανακριτική διερεύνηση των εγκλημάτων'', η) ''Η αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη στα εγκλήματα εμπρησμού'', θ) ''Προανάκριση και Προκαταρκτική Εξέταση στον εμπρησμό''
  • Σαράντα τρεις (43) Μελέτες - Έρευνες - Άρθρα : α ) Η εγκληματολογική προσέγγιση των εμπρησμών (1986-1998) , β ) Εμπρηστές δάσους (2000-2004) , γ ) Η εγκληματικότητα των εμπρησμών (1998-2008) δ ) Το προφίλ του εμπρηστή δάσους (2000-2009) , ε ) Το προφίλ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΜΠΡΗΣΤΗ στ )ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ - ΑΠΩΛΕΙΕΣ (1997-2009), ζ ) ΣΑΜΟΣ " αγροτοδασικές πυρκαγιές", η ) " Η γεωγραφία " αγροτοδασικών πυρκαγιών (2000-2010) ", θ) ''Αγροτοδασικές Πυρκαγιές-Ημερήσια δυναμική την αντιπυρική περίοδο (2000-2010), ι) Πυρκαγιές σε Χωματερές (2000-2010), (ια) ''Δασικές Πυρκαγιές-Το προφίλ της Ευρώπης (2000-2009)'',  (ιβ) ''Η εγκληματικότητα των αστικών εμπρησμών τη 10ετία του 2000'', (ιγ) ''Το προφίλ του εμπρηστή (10ετία του 2000)'', (ιδ) ''Εμπρηστικοί Μηχανισμοί (1996-2009)'', (ιε) ''Θάνατοι από αστικές πυρκαγιές'', (ιστ) ''Η γεωγραφία των αγροτοδασικών πυρκαγιών το 2010'', (ιζ) ''Η γεωγραφία των πυρκαγιών στην Κρήτη (2000-2011)'', (ιη) ''Η γεωγραφία των πυρκαγιών στα Ιόνια Νησιά (2000-2011)'', (ιθ) ''Η γεωγραφία των πυρκαγιών στο Αιγαίο (2000-2011)'', (κ) ''Οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και Τουρκία (1986-2009)'' (κα) ''Αγροτοδασικές πυρκαγιές στην Αττική (2000 - 2011)'', (κβ) ''Αγροτοδασικές πυρκαγιές Πελοποννήσου (2000 - 2011)'', (κγ) ''Ο κλάδος πυρκαγιάς στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά σε περίοδο κρίσης'', (κδ) ''Εγκληματικότητα των εμπρησμών και  Προφίλ των εμπρηστών (2000 - 2010)'', (κε) ''Αναπνευστικές Συσκευές: Μια δυνητική απειλή για την ασφάλεια και υγεία των πυροσβεστών'' (κστ) ''Το κόστος της δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα'', (κζ) ''Το προφίλ του ΠΣ'', (κη) ''Ο χάρτης των πυρόπληκτων περιοχών της Ελλάδας (1984 -2014)'', (κθ) ''Ασφαλιστική απάτη δι΄ εμπρησμού: Η δικονομική θέση και τα δικαιώματα του ασφαλιστή και των ασφαλιστικών πραγματογνωμόνων στην προανάκριση", (λ) ''Ο εμπρησμός σε δάση, ως ειδικό περιβαλλοντικό έγκλημα'', (λα) ''Η έννοια της ''πυρκαγιάς'' στον Ποινικό Κώδικα'', (λβ) ''Η πλημμύρα στο ισχύον δίκαιο, ως περιβαλλοντικό έγκλημα'', (λγ) ''Το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης καταστροφής από θαλάσσια ρύπανση'', (λδ) ''Το προφίλ των δασικών πυρκαγιών στη Ζάκυνθο, τα έτη (2017 - 2006)'', (λε) ''Ο ρόλος των κινήτρων στα εγκλήματα εμπρησμού και η ποινική διάσταση της πυρομανίας'', (λστ) ''Θανατηφόρες πυρκαγιές σε όχημα: αυτοκτονία ή έγκλημα'', (λζ) ''Το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης καταστροφής από θαλάσσια ρύπανση'', (λη) ''Βόμβα μολότοφ: Η ποινική προβληματική του χαρακτήρα της και τα ανακύπτοντα ζητήματα'', (λθ) ''Το προφίλ των δασικών πυρκαγιών στη Ζάκυνθο, τα έτη 2017 - 2006'', (λι) ''Εμπρησμός δάσους: Η δυνατότητα της εσφαλμένης δικανικής κρίσης ή και πλάνης από τις ''σημιακές'' πυρκαγιές'', (μ) ''Εμπρησμός σε δάση: Ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς ως ενδείκτης του βουλητικού στοιχείου του δράστη με ενδεχόμενο δόλο'', (μα)  ''Ο εμπρησμός στον νέο Ποινικό Κώδικα'', (μβ) ''Ο νομικός χαρακτήρας της αυτοψίας στα εγκλήματα εμπρησμού'' και (μγ) ''Θανατηφόρα έκθεση στο πλαίσιο πυροσβεστικής επιχείρησης''
  • Είκοσι  οκτώ  (28) δημοσιευμένα , σε νομικά και άλλα επαγγελματικά περιοδικά , άρθρα και μονογραφίες νομικού και πυροσβεστικού ενδιαφέροντος.