Στατιστικά

Ι) Πυρκαγιές Αστικές

Έτος         Αριθμός πυρκαγιών

2000                             24.047
2001                             20.619
2002                             17.397
2003                             19.879
2004                             19.451
2005                             19.664
2006                             20.502
2007                             20.605
2008                             21.535
2009                             20.029
2010                             20.980
2011                             24.120
2012                             20.308
2013                             18.036
2014                             15.045
2015                             16.916
2016                             17.389
2017                             17.437
2018                             16.453
2019                             18.284

Πηγή: Διεύθυνση Πληροφορικής / Αρχηγείου Π.Σ.


ΙΙ) Πυρκαγιές Δασικές

Έτος       Αριθμός πυρκαγιών     Καμένες εκτάσεις (στρέμματα)
2000                        2.581                                                    1.670.060
2001                        2.535                                                       183.420
2002                        1.141                                                         60.130
2003                        1.452                                                         33.970
2004                        1.748                                                       102.670
2005                        1.544                                                         64.370
2006                        1.417                                                       126.610
2007                        1.983                                                    2.257.340
2008                        1.481                                                       291.520
2009                        1.063                                                       353.420
2010                        1.052                                                         89.673
2011                        1.613                                                       291.444
2012                        1.559                                                       599.243
2013                           862                                                       466.760
2014                           552                                                       258.461
2015                           510                                                         70.960
2016                           777                                                      265.395
2017                        1.083                                                      133.931
2018                           793                                                      154.636

Πηγή:E.F.F.I.S


ΙΙΙ) Πυρκαγιές Αγροτοδασικές

Έτος       Αριθμός πυρκαγιών*   Καμένες εκτάσεις* (στρέμματα)
2000                          12.980                                        1.559.850,5
2001                          15.303                                           428.254,2
2002                            8.854                                             81.822,2
2003                            9.547                                             84.766,9
2004                          10.819                                           134.580,8
2005                            9.828                                             88.734,2
2006                            9.012                                           153.829,6
2007                          11.895                                        2.623.933,4
2008                          12.044                                           386.994,8
2009                            8.314                                           450.747,3
2010                            8.389                                           152.303,4
2011                          11.354                                           349.621,5
2012                          10.476                                           500.405,6
2013                          10.196                                           270.919,1
2014                            6.834                                           193.188,0
2015                            8.118                                           170.858,3
2016                          10.263                                           420.012,0
2017                          10.356                                           231.323,0
2018                            8.006                                           193.816,0
2019                            9.500                                           162.758,0

Πηγή: Διεύθυνση Πληροφορικής / Αρχηγείου Π.Σ.


Σημείωση(*): Στις αγροτοδασικές πυρκαγιές περιλαμβάνεται ο συνολικός αριθμός των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών. Στις καμένες αγροτοδασικές εκτάσεις περιλαμβάνεται ο συνολικός αριθμός καμένων δασών, δασικών και αγροτικών εκτάσεων.